Gastric Sleeve


Wat is een gastric sleeve (maagverkleining)?

De gastric sleeve is een operatie waarbij de maag wordt verkleind. Deze operatietechniek is niet zo oud als de gastric bypass, maar wat betreft gewichtsvermindering en vermindering van de gezondheidsrisico’s die samenhangen met overgewicht, zijn er al veel aanwijzingen voor goede resultaten op langere termijn. De Gastric Sleeve operatie is betrekkelijk nieuw. Het wordt nog maar sinds ongeveer 2005 toegepast als definitieve operatie voor overgewicht. Op korte termijn (tot 5 jaar na de operatie) wordt een behoorlijk gewichtsverlies gerapporteerd.

Wat zijn de Effecten van de Gastric Sleeve:

Gewichtsverlies van ongeveer 25% van het totale gewicht, verdwijnen van suikerziekte bij 48% van de patiënten, Ook word er vaker gesproken over het verbeteren van de bloeddruk.

Mogelijke Complicaties van de Gastric Sleeve:

Complicaties worden beschreven in 5-10% van de gevallen tijdens en kort na de operatie, waaronder naadlekkage (3%), wondinfectie, nabloeding, abces, maagletsel, trombose / embolie, longontsteking, blaasontsteking. Overlijdensrisico 0,3%.

Complicaties die langer na de operatie kunnen optreden zijn onvoldoende gewichtsverlies (60-70% van de patiënten na 5 jaar), zuurbranden, oprispingen (reflux), galstenen.

Voor wie?

De Gastric Sleeve is een redelijk goed alternatief voor een gastric bypass operatie bij beperkt overgewicht, als om speciale redenen een gastric bypass niet zou kunnen worden uitgevoerd, of bij bepaalde aandoeningen aan het maag-darm stelsel, zoals de ziekte van Crohn en atrofische gastritis. Een sleeve operatie is minder goed geschikt bij patienten die langer bekend zijn met refluxklachten, brandend maagzuur of oprispingen, omdat die klachten bij een sleeve juist erger kunnen worden.

Wat is het resultaat?

De resultaten van de sleeve op het gewicht en op het verbeteren van suikerziekte type2, hoge bloeddruk etc. zijn behoorlijk goed voor de eerste jaren na de operatie, maar vallen na enkele jaren tegen. In elk geval zijn de resultaten niet zo goed als die van de gastric bypass. Bovendien zijn er tot op heden nog altijd geen lange termijn resultaten na een sleeve gastrectomie (langer dan 7 jaar) bekend.

Copyright © Stichting Een Nieuw Begin